رفتن به مطلب
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

ampoursha مهمان

ارسال های توصیه شده

ام کد ها یا (M CODES):

 

از این کد فرمان ها برای دادن دستورها و فرامین کلی استفاده می شود، مانند استارت و استاپ اسپیندل.

 

لیست ام کدها و کارایی هایشان:

 

M0۱

OPTIONAL STOP

توقف شرایطی:

این دستور عملیات را به صورت برنامه ریزی شده متوقف می کند.

****

M0۲

PROGRAM RESET

توقف برنامه:

این دستور پایان برنامه در پایان برنامه جهت توقف برنامه اعمال می شود.

****

M0۳

SPINDLE FORWARD

استارت اسپیندل:

این فرمان دستور روشن کردن اسپیندل در جهت ساعتگرد را اعمال می کند.

****

M0۴

SPINDLE REVERSE

استارت اسپیندل:

این فرمان دستور روشن کردن اسپیندل در جهت پاد ساعتگرد را اعمال می کند.

****

M0۵

SPINDLE STOP

این کد فرمان توقف اسپیندل را اعمال می کند.

****

M0۶

AUTOMATICTOOL CHANGE

این کد فرمان تعویض ابزار را اعمال می کند.

****

M0۸

COOLANT ON

این کد سیستم خنک کننده ماشین را روشن می کند.

****

M0۹

COOLANT OFF

این کد سیستم خنک کننده ماشین را خاموش می کند.

****

M10

VICE OPEN

این کد سه نظام یا کشو ماشین را باز می کند.

****

M11

VICE CLOSE

این کد سه نظام یا کشو ماشین را قفل می کند.

****

M13

SPINDLE FORWARD AND COOLANT ON

این کد اسپیندل در جهت راستگرد وهمزمان سیستم خنک کننده ماشین را روشن می کند.

****

M14

SPINDLE REVERSE AND COOLANT ON

این کد اسپیندل در جهت چپگرد وهمزمان سیستم خنک کننده ماشین را روشن می کند.

****

M19

SPINDLE ORIENTATION

این کد جهت اسپیندل ماشین را می تواند تعیین کند.

****

M20

ATC ARM IN

این کد محور را وارد تعویض ابزار اتوماتیک می کند.

****

M21

ATC ARM OUT

این کد محور را از تعویض ابزار اتوماتیک خارج می کند.

****

M22

ATC ARM DOWN

این کد محور را جهت تعویض ابزار اتوماتیک پائین می آورد .

M23

ATC ARM UP

این کد محور را جهت تعویض ابزار اتوماتیک بالا می برد .

****

M24

ATC DRAWBAR UNCLAMP

این کد collet اسپیندل را جهت تعویض ابزار باز می کند. اصطلاحا به ابزار گیر اسپیندل collet گفته می شود.

****

M25

ATC DRAWBAR CLAMP

این کد collet اسپیندل را بعد از تعویض ابزار می بندد.

****

M27

RESET CAROUSEL TO POCKET ONE

این کد CAROUSEL را ریست کرده و به موقعیت اولیه باز می گرداند.

در برخی سی ان سی ها ابزارها برای تعویض ابزار بروی یک چرخ دوار چیده می شوند که اصطلاحا CAROUSEL گفته می شود.

****

M30

PROGRAM RESET AND REWIND

این کد برنامه را به طور کامل متوقف می کند، بیشتر این کد در پایان برنامه استفاده می شود.

****

M32

CAROUSEL CW

این کد فرمان چرخش CAROUSEL را در جهت ساعتگرد اعمال می کند.

****

M33

CAROUSEL CCW

این کد فرمان چرخش CAROUSEL را در جهت پاد ساعتگرد اعمال می کند.

****

M38

DOOR OPEN

در برخی ماشین ها درب های وجود دارد که این کد فرمان باز شدن این درب را صادر می کند.

****

M39

DOOR CLOSE

این کد فرمان بسته شدن درب ماشین را صادر می کند.

****

M62

M63

M64

M65

M66

M67

M76

M77

AUXILIARY OUTPUT FUNCTIONS

کدهای رزرو برای برنامه نویسی آتی

****

M70

MIRROR IN X ON

تغییر علامت X :

این کد علامت مقادیر x را تغییر می دهد برای مثال:

G0۱ X25.5 ;

M70

GØ۱ X25.5 ;

(محور x مختصات ۲۵٫۵- را اعمال می کند )

****

M71

MIRROR IN Y ON

تغییر علامتY :

این کد علامت مقادیر y را تغییر می دهد برای مثال:

G0۱ Y25.5 ;

M70

GØ۱ Y25.5 ;

(محور y مختصات ۲۵٫۵- را اعمال می کند )

****

 

M80

MIRROR IN X OFF

این کد فرمان تغییر علامت X را لغو می کند.

****

M81

MIRROR IN Y OFF

این کد فرمان تغییر علامت X را لغو می کند.

****

M98

SUB PROGRAM CALL

با استفاده از این کد می توان زیرروال را فراخوانی کرد.

****

M99

SUB PROGRAM END AND RETURN

این کد پایان اجرای زیرروال را نشان می دهد و فرمان برگشت به برنامه اصلی را صادر می کند.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • پاسخ 1
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

لیست ام کدها با توضیحات انگلیسی:

[TABLE=class: wikitable]

[TR]

[TH]Code [/TH]

[TH]Description[/TH]

[TH]Milling

( M )[/TH]

[TH]Turning

( T )[/TH]

[TH]Corollary info[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD]M00[/TD]

[TD]Compulsory stop[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]Non-optional—machine will always stop upon reaching M00 in the program execution.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M01[/TD]

[TD]Optional stop[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]Machine will only stop at M01 if operator has pushed the optional stop button.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M02[/TD]

[TD]End of program[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]Program ends; execution may or may not return to program top (depending on the control); may or may not reset register values. M02 was the original program-end code, now considered obsolete, but still supported for backward compatibility.[7] Many modern controls treat M02 as equivalent to M30.[7] See M30 for additional discussion of control status upon executing M02 or M30.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M03[/TD]

[TD]Spindle on (clockwise rotation)[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]The speed of the spindle is determined by the address S, in either revolutions per minute (G97 mode; default) or surface feet per minute or [surface] meters per minute (G96 mode [CSS] under either G20 or G21). The right-hand rule can be used to determine which direction is clockwise and which direction is counter-clockwise. Right-hand-helix screws moving in the tightening direction (and right-hand-helix flutes spinning in the cutting direction) are defined as moving in the M03 direction, and are labeled "clockwise" by convention. The M03 direction is always M03 regardless of local vantage point and local CW/CCW distinction.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M04[/TD]

[TD]Spindle on (counterclockwise rotation)[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]See comment above at M03.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M05[/TD]

[TD]Spindle stop[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M06[/TD]

[TD]Automatic tool change (ATC)[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T (some-times)[/TD]

[TD]Many lathes do not use M06 because the T address itself indexes the turret.

Programming on any particular machine tool requires knowing which method that machine uses. To understand how the T address works and how it interacts (or not) with M06, one must study the various methods, such as lathe turret programming, ATC fixed tool selection, ATC random memory tool selection, the concept of "next tool waiting", and empty tools. These concepts are taught in textbooks such as Smid,[3] and online multimedia (videos, simulators, etc.); all of these teaching resources are usually paywalled to pay back the costs of their development. They are used in training classes for operators, both on-site and remotely (e.g., Tooling University).[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M07[/TD]

[TD]Coolant on (mist)[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M08[/TD]

[TD]Coolant on (flood)[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M09[/TD]

[TD]Coolant off[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M10[/TD]

[TD]Pallet clamp on[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]For machining centers with pallet changers[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M11[/TD]

[TD]Pallet clamp off[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]For machining centers with pallet changers[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M13[/TD]

[TD]Spindle on (clockwise rotation) and coolant on (flood)[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]This one M-code does the work of both M03 and M08. It is not unusual for specific machine models to have such combined commands, which make for shorter, more quickly written programs.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M19[/TD]

[TD]Spindle orientation[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]Spindle orientation is more often called within cycles (automatically) or during setup (manually), but it is also available under program control via M19. The abbreviation OSS (oriented spindle stop) may be seen in reference to an oriented stop within cycles. The relevance of spindle orientation has increased as technology has advanced. Although 4- and 5-axis contour milling and CNC single-pointing have depended on spindle position encoders for decades, before the advent of widespread live tooling and mill-turn/turn-mill systems, it was seldom relevant in "regular" (non-"special") machining for the operator (as opposed to the machine) to know the angular orientation of a spindle except for within a few restricted contexts (such as tool change, or G76 fine boring cycles with choreographed tool retraction). Most milling of features indexed around a turned workpiece was accomplished with separate operations on indexing head setups; in a sense, indexing heads were invented as separate pieces of equipment, to be used in separate operations, which could provide precise spindle orientation in a world where it otherwise mostly didn't exist (and didn't need to). But as CAD/CAM and multiaxis CNC machining with multiple rotary-cutter axes becomes the norm, even for "regular" (non-"special") applications, machinists now frequently care about stepping just about any spindle through its 360° with precision.

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M21[/TD]

[TD]Mirror, X-axis[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M21[/TD]

[TD]Tailstock forward[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M22[/TD]

[TD]Mirror, Y-axis[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M22[/TD]

[TD]Tailstock backward[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M23[/TD]

[TD]Mirror OFF[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD] [/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M23[/TD]

[TD]Thread gradual pullout ON[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M24[/TD]

[TD]Thread gradual pullout OFF[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M30[/TD]

[TD]End of program, with return to program top[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]Today M30 is considered the standard program-end code, and will return execution to the top of the program. Today most controls also still support the original program-end code, M02, usually by treating it as equivalent to M30. Additional info: Compare M02 with M30. First, M02 was created, in the days when the punched tape was expected to be short enough to be spliced into a continuous loop (which is why on old controls, M02 triggered no tape rewinding).[7] The other program-end code, M30, was added later to accommodate longer punched tapes, which were wound on a reel and thus needed rewinding before another cycle could start.[7] On many newer controls, there is no longer a difference in how the codes are executed—both act like M30.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M41[/TD]

[TD]Gear select – gear 1[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M42[/TD]

[TD]Gear select – gear 2[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M43[/TD]

[TD]Gear select – gear 3[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M44[/TD]

[TD]Gear select – gear 4[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M48[/TD]

[TD]Feedrate override allowed[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD] [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M49[/TD]

[TD]Feedrate override NOT allowed[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]Prevent MFO. This rule is also usually called (automatically) within tapping cycles or single-point threading cycles, where feed is precisely correlated to speed. Same with spindle speed override (SSO) and feed hold button. Some controls are capable of providing SSO and MFO during threading.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M52[/TD]

[TD]Unload Last tool from spindle[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]Also empty spindle.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M60[/TD]

[TD]Automatic pallet change (APC)[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD] [/TD]

[TD]For machining centers with pallet changers[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M98[/TD]

[TD]Subprogram call[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]Takes an address P to specify which subprogram to call, for example, "M98 P8979" calls subprogram O8979.[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]M99[/TD]

[TD]Subprogram end[/TD]

[TD]M[/TD]

[TD]T[/TD]

[TD]Usually placed at end of subprogram, where it returns execution control to the main program. The default is that control returns to the block following the M98 call in the main program. Return to a different block number can be specified by a P address. M99 can also be used in main program with block skip for endless loop of main program on bar work on lathes (until operator toggles block skip).[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

[h=2][/h]

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.


×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

ابتدا قوانین سایت را مطالعه کنید.